Search

Result: Found records: 10.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Jakość usług oferowanych przez uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
2. Czy tylko blaszane zegarki? Znaczenie współczesnych jarmarków-przykład Jarmarku Katarzyńskiego w Toruniu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
3. Wpływ mediów społecznościowych na zarządzanie procesowe w organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
4. Rozwój polskiego sektora transportu w latach 1990 - 2015. Charakterystyka podstawowych kierunków jego zmian oraz perspektywy rozwoju
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
5. Porty morskie jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
6. Kreacja prawdy w reklamie
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Go to
7. TRANSPORT JAKO DETERMINANT SPRAWNOŚCI MAKROSYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH W SKALI GLOBALNEJ. POLSKA NA TLE GLOBALNYM – ANALIZA PORÓWNAWCZA
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
8. Controversial experience tourism in the eyes of generation Y representatives
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
9. Koniunktura na rynkach frachtowych a wysokość kosztów transportu morskiego w polskim handlu zagranicznym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1978 1978 Go to
10. Relacje podróżnicze z końca XVI i XVII wieku jako pierwsze opisy architektury i sztuki Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
Page