Search

Result: Found records: 5.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego – realne podejście czy pozorowane działania
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
2. Limitowanie zadłużenia JST na przykładzie województw samorządowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
3. Zarządzanie finansami gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych - podobieństwa i różnice
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
4. Znaczenie dotacji celowych przekazywanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
5. Rural development program and its impact on rural development (on the example of the West Pomeranian Voivodeship)
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
Page