Search

Result: Found records: 8.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Przeszkody w wydaniu towaru w międzynarodowym i krajowym przewozie drogowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
2. Przeszkody w wykonaniu usługi międzynarodowego i krajowego przewozu drogowego towarów
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
3. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 2 2016 Go to
4. Funkcja dowodowa listu przewozowego w lądowym transporcie towarów
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
5. PRAWO KIEROWCÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM DO ZWROTU KOSZTÓW NOCLEGU Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ W ŚWIETLE WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 ROKU
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
6. Charakter czynności polegającej na wydaniu towaru przez przewoźnika w wykonaniu umowy drogowego przewozu towarów
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
7. PARAMOUNT CLAUSE IN THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF GOODS BY ROAD AND RAIL
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
8. Liability for the particulars in the consignment note
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
Page