Search

Result: Found records: 23.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Ekonomia cyrkularna – wyzwanie i konieczność zrównoważonego rozwoju
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
2. Czy większy może więcej? Analiza krótkoterminowych wyników polskich funduszy inwestycyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Go to
3. Czy PPP jest realną alternatywą dla realizacji inwestycji przez samorządy?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
4. Skutki udzielania ulg, umorzeń i zwolnień przez organy podatkowe gmin
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 1 2016 Go to
5. Podatkowe czynniki kształtujące potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
6. Interakcje między potencjałem logistycznym a potencjałem finansowym w sytuacjach kryzysowych – ujęcie teoretyczno-metodyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Go to
7. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydentów miast – znaczenie regionalizacji preferencji
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
8. Badania archeologiczne nad tysiącleciem państwa Polskiego na Pomorzu Zachodnim w 1959 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1960 1960 Go to
9. Plany organizacji rezerwatów archeologicznych na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1962 1962 Go to
10. Słowiańskie miejsca kultowe Pomorza Zachodniego w świetle badań archeologiczno-toponomastycznych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1967 1967 Go to
11. Początki polityki i gospodarki morskiej w dobie pierwszych Piastów
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1966 1966 Go to
12. Bitwa pod Cedynią /24.VI.972 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9 1958 1958 Go to
13. Historia badań nad legendą Winety
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1957 1957 Go to
14. Początki Kamienia Pomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1958 1958 Go to
15. Początki Stargardu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1961 1961 Go to
16. Z badań nad początkami miasta Wolina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1972 1972 Go to
17. Z pradziejów powiatu gryfickiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9-10 1962 1962 Go to
18. Zarys dziejów miast i osiedli województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1961 1961 Go to
19. Niani - wczesnośredniowieczna stolica Królestwa Mali
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1966 1966 Go to
20. Socjolodzy szczecińscy na VI Ogólnopolskim Zjeżdzie Socjologicznym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1982 1982 Go to
21. Muzealnictwo zachodnio-pomorskie w okresie obchodów Tysiąclecia
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1959 1959 Go to
22. Muzeum Narodowe w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1971 1971 Go to
23. Problematyka morska w działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1966 1966 Go to
Page