Search

Result: Found records: 5.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Odpowiedzialny rozwój sektora finansów publicznych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
2. Instytucjonalno-prawne przesłanki personalnej, funkcjonalnej i finansowej niezależności Narodowego Banku Polskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
3. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa banków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
4. Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje i wzrost polskiej gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
5. Proces konwergencji fiskalnej w Polsce. Dokonania i prognozy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
Page