Search

Result: Found records: 2.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Effectiveness of reciprocal rule in tourism: evidence from a city tourist restaurant
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Go to
2. Ocena transgranicznego ruchu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim na przykładzie Euroregionu Śląsk Cieszyński
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
Page