Search

Result: Found records: 2.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Innowacje w transporcie – na przykładzie badań w sektorze transportowym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
2. Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej na przykładzie polskich i zagranicznych programów wsparcia
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
Page