Search

Result: Found records: 8.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Rural commune’s website contents in the process of forming its tourist image. The case of Czosnów, Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
2. Ocena strony internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii jako narzędzia komunikacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
3. Umiędzynarodowienie komunikacji uczelni w wirtualnej przestrzeni
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
4. Website usability in the design thinking methodic
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Go to
5. Porównanie walidatorów do badania dostępności stron WWW
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Go to
6. Online website in brand creation of online store
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
7. Elektroniczne narzędzia komunikacji marketingowej w biznesie mikroprzedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 2 2016 Go to
8. SENIORZY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM. DOSTĘPNOŚĆ STRON INTERNETOWYCH
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Go to
Page