Search

Result: Found records: 19.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Social media and tourism. The analysis of selected current and future research trends
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
2. Postawy nabywców finalnych wobec nowych produktów spożywczych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
3. Prosumpcja jako trend konsumencki w opiniach potencjalnych prosumentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
4. Nowe trendy w marketingu w odbiorze młodych konsumentów na przykładzie wybranej grupy studentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
5. Kluczowe czynniki determinujące zachowania konsumenckie na przykładzie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
6. Konsumenci niepełnosprawni w obliczu wybranych trendów nowej konsumpcji w świetle badań własnych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
7. Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży big data
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
8. Trendy w przemyśle spotkań na przykładzie segmentacji zarządzania spotkaniami biznesowymi
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
9. Wybrane rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywane w obsłudze turystyki biznesowej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
10. Kierunki rozwoju turystyki na obszarach podmiejskich w ocenie jej organizatorów oraz uczestników (na przykładzie gmin dolnośląskich)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
11. Wpływ publikacji wyników finansowych przedsiębiorstw na ich wycenę rynkową na przykładzie spółek przemysłu spożywczego notowanych na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Go to
12. Social media as a relationship marketing tool of modern university
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
13. Analiza wektorowa przedsiębiorstwa
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
14. Trendy w komunikacji marketingowej na rzecz marek ‒ wybrane aspekty
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
15. Cyfrowa abstynencja a skuteczna komunikacja marketingowa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
16. Sezonowość w turystyce uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
17. Konkurencyjność polskiego transportu drogowego na rynku europejskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
18. Identyfikacja najważniejszych trendów rynkowych w e-commerce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
19. Direction of changes in demand for rail freight transport within the European Union countries in the years 1990–2013
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
Page