Search

Result: Found records: 31.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Badanie lojalności klientów biur podróży
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
2. Uwarunkowania uczestnictwa w tzw. ride sharing (wspólnych przejazdach) – wyniki badań użytkowników BlaBlaCar
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
3. Using Conceptions of Knowledge Management in Selected Travel Agencies in the Tarnów Sub-Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
4. Wyspy tropikalne jako nowy kierunek wyjazdów turystycznych wśród Polaków
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
5. KONSUMENT NA RYNKU TURYSTYCZNYM XXI WIEKU - WYBRANE ASPEKTY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
6. Naukowiec na kwerendzie. Listy Ludwika Krzywickiego z Londynu do żony
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Go to
7. Wyjazdy turystyczne w latach 2009-2014 na przykładzie łódzkiego biura podróży – agenta turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
8. Analiza oferty biur podróży skierowanej do dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
9. Funkcja turystyczna jako inteligentna specjalizacja w kształtowaniu konkurencyjności regionów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
10. Znaczenie zwierząt w generowaniu ruchu turystycznego i jego organizacji
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
11. Tożsamość współczesnego backpackera – między kontrkulturowością a indywidualizmem
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
12. Sezonowość ruchu turystycznego na rynku hotelarskim w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
13. Two Generations of Backpackers. Identifying the Multisectional Structures of Backpacking Tourism Participants in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
14. Preferences and Motives of Consumer Behavior in the Process of Purchasing Travel Insurance
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
15. Uogólniony koszt podróży na przykładzie wyboru komunikacji miejskiej i samochodu osobowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
16. Usługi turystyczne po utworzeniu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
17. Wykorzystanie programów lojalnościowych w praktyce funkcjonowania biur podróży w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
18. Wiedza o nabywcach usług turystycznych w świetle badań ankietowych biur podróży w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
19. Miejsce produktów turystycznych Szczecina w ofertach wybranych biur podróży
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
20. Rola doświadczeń i relacji z podróży w kształtowaniu wizerunku miejsca
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
21. „Moje widzenie rzeczywistości jest nieostre”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
22. Wzorce umowne w sektorze turystycznym w świetle dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
23. Wykorzystanie outsourcingu w branży turystycznej (na przykładzie Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
24. Podróżnicy-regionaliści. Podróże intelektualne do Argentyny a badania regionalne
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Go to
25. Książę pomorski Ulryk I w świetle dziennika podróży Filipa Hainhofera z 1617 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2019 2019 Go to
26. Varied methods of protection of travellers under European law
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
27. Ryzyko walutowe w działalności biur podróży we współczesnej gospodarce
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 17 (2018) 2018 Go to
28. Claims of travel agents in case of insolvency of the organizer of tourism in the light of EU directives
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
29. The low – budgeting concept of backpacking
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
30. Consequences of legal changes for the tour operators’ activities in 2018
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
31. Tourism as the Principal Sphere for Economy Growth and Intercultural Relations in Georgia
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Go to
Page