Search

Result: Found records: 2.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. MONITOROWANIE TRAFNOŚCI SYSTEMU PROGNOZ SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
2. O możliwości wykorzystania regresji LOESS w analizie szeregów czasowych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Go to
Page