Search

Result: Found records: 1.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. (Lepsze) przygotowanie studentów i absolwentów szkół wyższych do wyzwań rynku pracy jako priorytet dzisiejszej edukacji
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
Page