Search

Result: Found records: 5.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
2. Klauzule antyabuzywne w międzynarodowym unikaniu opodatkowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 1 2016 Go to
3. Struktura, metody szacowania oraz instrumenty ograniczania luki podatkowej w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 2 2016 Go to
4. Unikanie opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych a społeczna odpowiedzialność biznesu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
5. Oddziaływanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania na indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego – wnioski de lege lata i de lege ferenda
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2021 (33) 2021 Go to
Page