Search

Result: Found records: 104 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Badania ewaluacyjne w edukacji i ich konteksty w akademickim kształceniu nauczycieli i pedagogów
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2014 2014 Go to
2. Good scientific practice and ethical principles in scientific research and higher education
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 1, No. 1/2013 2013 Go to
3. Social media and tourism. The analysis of selected current and future research trends
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
4. Nowe trendy w marketingu w odbiorze młodych konsumentów na przykładzie wybranej grupy studentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
5. Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
6. Eye tracking w badaniach marketingowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
7. The Scientific Identity of Tourism Research. Polish Views Versus Those of Foreign Academia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
8. Jakość usług i metody jej pomiaru
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
9. Podstawowa klasyfikacja komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
10. Jakość usług marketingowych w Polsce w perspektywie menedżerów przedsiębiorstw korzystających z nich
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
11. Przyczynowość w badaniach marketingowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
12. Wybrane zagadnienia współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w ujęciu ekonomii gałęziowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
13. Marketing w województwie pomorskim na początku drugiej dekady XXI wieku na tle marketingu w kraju
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
14. Polityka innowacyjna i funkcjonowanie centrów badawczo-rozwojowych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
15. Wybrane aspekty polskich przedsiębiorstw o statusie centrum badawczo-rozwojowego w latach 2008–2014
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
16. Polityka bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich szczebla centralnego w Polsce
(Acta Politica Polonica)
1/2016 (35) 2016 Go to
17. NABYWCA DIGITALNY A SKUTECZNE DZIAŁANIA MARKETINGOWE- WYBRANE ASPEKTY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
18. Determinanty jakości badań marketingowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
19. Wymiary doświadczenia zakupowego a satysfakcja konsumenta
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
20. Roswitha Wisniewskis „Geschichte der deutschen Literatur Pommerns“ im Kontext der literarischen Pommernforschung
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
21. Zum Bedürfnis der Analyse der (Un)Höflichkeit im akademischen Bereich - Neue Forschungsperspektiven
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
22. ZAKUPY ON-LINE W OPINIACH E-KONSUMENTÓW Z WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
23. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASEKTY BADANIA UTAJONYCH POSTAW KONSUMENTÓW WOBEC MAREK
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
24. OCENA REALIZACJI CELÓW STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY KÓRNIK W OPINIACH MIESZKAŃCÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
25. Finansowe instrumenty stymulowania aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Go to
26. Porównanie walidatorów do badania dostępności stron WWW
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Go to
27. Neue Ausgabe der "Linguistischen Treffen in Wrocław"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
28. Wyzwania i dylematy raportowania zintegrowanego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Go to
29. The use of consumer voice in the process of service innovation creation
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
30. Text and images in promotional materials − what type of information is important for customers?
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
31. Największe atrakcje turystyczne w województwie świętokrzyskim w opinii turystów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
32. Warszawa jako obszar recepcji turystyki Jidysz-kulturowej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
33. Analiza ruchu turystycznego realizowanego w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka w ramach turystyki zdrowotnej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
34. Sopocka szkoła ekonomiki transportu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
35. Cele strategiczne według perspektyw osobistej zbilansowanej karty wyników na podstawie opinii pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni publicznych z województwa zachodniopomorskiego – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Go to
36. Ewolucja postulatów przewozowych dotyczących podróży miejskich mieszkańców Gdyni w świetle wyników badań marketingowych z lat 1985 - 2015
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
37. Kształtowanie mobilności miejskiej w odniesieniu do komunikacji społecznej na przykładzie Gdyni
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
38. Shadow brands – exploring phenomenon of meaningless brands
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
39. Jakość w badaniach interpretatywnych rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Go to
40. Problemy i perspektywy badań paleodemograficznych nad kulturą wielbarską na przykładzie cmentarzyska w Kowalewku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
41. Uwarunkowania internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej na przykładzie Chin
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
42. Współzależność rozwoju gospodarczego i powstającego społeczeństwa informacyjnego w Polsce - podejście empiryczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
43. Społeczna kontrola rozwoju naukowo-technologicznego społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
44. E-administracja w Polsce - jak daleko do osiągnięcia poziomu UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
45. Historia oceny jakości wyrobów elektrycznych w Polsce
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
46. Nakłady na badania i rozwój w krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Go to
47. Triangulacja w badaniach rachunkowości zarządczej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
48. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jako wskaźnik innowacyjności przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
49. Postawa skromności – czynnik dynamizujący rozwój naukowy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
50. Metoda badania wiarygodności masowych źródeł historycznych, baz danych i opracowań badawczych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Go to
51. Atrakcyjność turystyczna miasta Przemyśla w opinii mieszkańców oraz turystów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
52. Eurazjatyzm międzywojenny w polskiej literaturze naukowej doby współczesnej.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Go to
53. Stosunek mieszkańców powiatu gryfińskiego do rozwoju turystyki w świetle badań jakościowych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2018 2018 Go to
54. Zasadność analizy rynku i kierunków jego rozwoju w działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Go to
55. Komercjalizacja własności intelektualnej. Problemy i bariery
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
56. Wskaźniki efektywności w badaniach nad zaufaniem międzyorganizacyjnym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
57. Podejście scenariuszowe w badaniach marketingowych - zastosowanie i ograniczenia
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
58. Wykorzystanie metody obserwacji w badaniu zachowań klienta w miejscu sprzedaży
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
59. Ethnographic methods – a case study of gaining knowledge about consumers
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
60. Neurobadania skuteczności reklamy ‒ przykłady zastosowań
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
61. Projekt ogólnopolskiego badania rynkowego dotyczącego wykorzystania koncepcji CRM w sektorze MSP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
62. Badanie percepcji zjawiska planowego postarzania produktów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
63. Miasto jako przestrzeń, węzeł i system. Analiza z perspektywy badań politologicznych
(Acta Politica Polonica)
3/2017 (41) 2017 Go to
64. Wpływ opcji na akcje na skłonność menedżerów do podejmowania działalności badawczo-rozwojowej w perspektywie behawioralnej teorii agencji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
65. Możliwości i ograniczenia wykorzystania eye-trackingu w badaniach zachowań starszych konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
66. Skłonność gospodarstw domowych do instalowania OZE – wyniki badań na Dolnym Śląsku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
67. Rynek pracy Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
68. Revue des recherches empiriques sur l’anxiété langagière et la réussite
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Go to
69. Wykorzystanie psychologicznych koncepcji człowieka w badaniach rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Go to
70. Podejścia i metody w badaniu efektywności szpitali samorządowych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
71. Kartele i patenty a nakłady badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
72. Metody badań innowacji ze szczególnym uwzględnieniem innowacji marketingowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
73. Prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
74. Zastosowanie metod antropologii biznesu jako innowacyjnej koncepcji badań konsumentów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
75. Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w sektorze IT – studium przypadku SISMS Sp. z o.o.
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
76. Badania patentowe w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
77. Problematyka badawcza i środowiska naukowe demografii historycznej na łamach Przeszłości Demograficznej Polski 1967–2016
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
78. Fenomenologia jako metoda myślenia – u podstaw warsztatu badań ejdetycznych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Go to
79. Obszary przyszłych zmian w przedsiębiorstwach w percepcji pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
80. Identyfikacja czynników wpływających na przyszłych prosumentów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
81. Role of Marketing Research in Acquiring Knowledge for Data-Driven Management
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Go to
82. Rozwój refleksji kulturowej w XX wieku oraz perspektywa kultury narodowej w badaniach kultury organizacyjnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
83. Badacz języka wobec triady: pisarz – tworzywo językowe – tekst (studium warsztatowe)
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Go to
84. Menedżerowie wobec problemów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
85. Współpraca z organizacjami świadczącymi usługi marketingowe z perspektywy ich klientów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
86. Badania marketingowe ‒ korzyści z rezultatów wobec wewnętrznych ograniczeń podmiotów gospodarczych i środowiska ich działania
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
87. Metody badania zachowań społecznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Go to
88. Użyteczność neuromarketingu w badaniach postaw etnocentrycznych konsumentów żywności
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Go to
89. ENHANCING INNOVATION IN THE E-MOBILITY SECTOR USING PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT – THE HYDROGEN STORAGE PROGRAMME
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
90. Communication With Clients Using Electronic Mail – Analysis of the Expectations of Various Market Segments
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
91. Facilitated workshops and the Focus Group as a way to gain opinions and formatting a new product with the Z generation
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
92. ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ JAKO PODATKOWA ZACHĘTA DO PONOSZENIA NAKŁADÓW W OBSZARZE B+R
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Go to
93. SLAGFÄLTSARKEOLOGI VID GRUNWALD (TANNENBERG/ŽALGIRIS) (1410). ETT POLSK-SKANDINAVISKT FORSKNINGSPROJEKT UNDER ÅREN 2014–2017
(Studia Maritima)
Vol. 31 2018 2018 Go to
94. THE HISTORY OF SCANDINAVIA IN THE POLISH HISTORIOGRAPHY, REMARKS AND REFLECTIONS
(Studia Maritima)
Vol. 31 2018 2018 Go to
95. FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
96. Zakład Historii Starożytnej (2015–2019)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Go to
97. Strategie innowacyjne we współczesnych organizacjach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
98. What Does Autonomy in Universities Look Like?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Go to
99. Study of the quality of services on the example of the selected chain of discount stores
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
100. Rethinking Tourism Education in Georgia
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Go to
Page