Search

Result: Found records: 14.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Władztwo rady i gmina w reprezentacji dużych miast pruskich w średniowieczu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Go to
2. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w świetle art. 29 k.r.o
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2015 (9) 2015 Go to
3. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2015 roku, sygn. II AKA 7/15
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
4. Polski komiks autobiograficzny
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
5. Private and professional life in autobiographies of Lithuanian women writers
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Go to
6. The Annexation of Crimea in Russian Literature of the 18th and 21st Centuries*
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
7. La Passione di Cristo in una sceneggiatura delle orgini di Frate Jacopone da Todi
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
8. Uczenie się przez oduczanie – modyfikowanie reprezentacji społecznych przyszłych nauczycieli
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
9. O roli due diligence (oraz oświadczeń i zapewnień) w prawie kontraktów
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
10. „Moje widzenie rzeczywistości jest nieostre”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
11. Między uległością a buntem – bokserskie biografie w PRL na przykładzie filmu Bokser Juliana Dziedziny
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Go to
12. The Institute of Representation in the Civil Process of Russia: Trends and Development Prospects
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Go to
13. The institute of representation in the civil process of Russia: trends and development prospects
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Go to
14. Obraz czł(owi)eka w tekstach przysłów polskich
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Go to
Page