Search

Result: Found records: 19.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Predicting Competitive Swimming Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
2. Predicting Students Performance in Giant Slalom
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
3. Zastosowanie metody mini-modeli opartej na hipersześcianie w procesie modelowania danych wielowymiarowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
4. Współzależność notyfikacji w zakresie nowego podejścia z krajów zachodniej i wschodniej Unii Europejskiej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
5. Komunikacja naukowców z przedsiębiorstwami: różnice w sposobach upowszechniania wyników badań przez kobiety i mężczyzn
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
6. MODELE HAZARDU A MODEL LOGITOW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
7. Prognoza ilości notyfikacji dotyczących poważnych zagrożeń w systemie RAPEX wobec produktów pochodzących z Chin
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
8. Czynniki determinujące wartość produkcji roślinnej gospodarstw rolnych w regionie Pomorza środkowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
9. DETERMINANTY POZIOMU UBEZPIECZEŃ ROLNICZYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
10. Obszar parafii jako czynnik źródłotwórczy rejestracji metrykalnej w dekanacie Kazimierz na przełomie XVIII i XIX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Go to
11. O możliwości wykorzystania regresji LOESS w analizie szeregów czasowych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Go to
12. Urban stream Osówka in Szczecin – how efficiently as possible should the variability of the stream water quality be studied along the road of runoff in time?
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
13. Wykorzystanie modelu CART-Logit do analizy fałszerstw sprawozdań finansowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Go to
14. Determinanty działalności innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce – regresja logistyczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Go to
15. Analiza zależności między wartością współczynnika asymetrii a wartością semiodchylenia standardowego stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych I spółek
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
16. Is it Possible to Estimate Match Result in Volleyball: A new Prediction Model
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Go to
17. Wykorzystanie modelu regresji wielorakiej do określenia czynników z obszaru płynności finansowej kształtujących efektywność w przedsiębiorstwach przemysłowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
18. Określenie wpływu wybranych parametrów działki budowlanej na jej wartość rynkową
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
19. Absorption of the EU funds in the context of institutional efficiency of local governments in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
Page