Search

Result: Found records: 8.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Przegląd zabezpieczeń rzeczowych wraz z perspektywą zmian (hipoteka, dług gruntowy, przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2015 (9) 2015 Go to
2. Rola działu windykacji w procesie wspomagania zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
3. Trade Finance in the Polish Corporate Sector: Balancing Growth and Financing Constraints
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
4. Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Go to
5. Wykorzystanie faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
6. Financial obstacles for new enterprises: industry differences and the dynamic of changes
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
7. Glosa do wyroku SN z dnia 8 października 2008 roku, V CSK 124/08 (krytyczna)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2019 (25) 2019 Go to
8. Issues Related to the Flow of Receivables and Liabilities versus Code of Ethics in Business in Shared Service Centres Exemplified with a Case Study
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Go to
Page