Search

Result: Found records: 5.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. ANALIZA CZYNNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH ZMIAN CEN AKCJI BANKÓW W EUROPIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
2. Analiza zależności między wartością współczynnika asymetrii a wartością semiodchylenia standardowego stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych I spółek
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
3. Wpływ ratingów kredytowych na kurs akcji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
4. The application of P/E ratio for selection of stocks of small companies listed on NewConnect market
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 2 2016 Go to
5. Investment risk in WIG30 bank sector stocks – assessment of the applicability of theoretical measurement methods
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
Page