Search

Result: Found records: 3.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Quality of lifelong education. Monitoring vs. evaluation. Case study
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
2. (Lepsze) przygotowanie studentów i absolwentów szkół wyższych do wyzwań rynku pracy jako priorytet dzisiejszej edukacji
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
3. Proces studiowania znaczącym komponentem jakości kształcenia w szkole wyższej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Go to
Page