Search

Result: Found records: 15.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. EUROPE 2020 PROJECT BONDS INITIATIVE PILOT PHASE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
2. Partnerstwo publiczno-prywatne w teorii i w praktyce gospodarczej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
3. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda pozyskania rentownej realizacji usługi publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
4. Dotychczasowe doświadczenia i możliwości implementacji partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
5. Wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w opiece zdrowotnej - doświadczenia Wielkiej Brytanii a sytuacja w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
6. Financial and legal aspects of public-private partnership in financing revitalization activities - general issues
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
7. ANALIZA PORÓWNAWCZA DOTYCZĄCA PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO NA PRZYKŁADZIE SEKTORA ENERGETYCZNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
8. Innowacyjny projekt eksploatacyjny wykorzystania wód balneologicznych – projekt partnerstwa publiczno-prywatnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
9. Czy PPP jest realną alternatywą dla realizacji inwestycji przez samorządy?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
10. Partnerstwo publiczno-prywatne innowacyjnym rozwiązaniem dla polskiego sektora ochrony zdrowia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
11. Finansowanie hybrydowe w sektorze finansów publicznych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
12. Efektywność projektów PPP w obszarze termomodernizacji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
13. European Investment Bank as a supporter of European PPPs
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
14. Partnerstwo publiczno-prywatne a dyscyplina finansów publicznych – wybrane zagadnienia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
15. Investment activity of the territorial self-government in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
Page