Search

Result: Found records: 15.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Walka z przestępczością – wybrane aspekty ustrojowo-prawne
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
2. Jasieński na lewo. Myśl marksistowska w twórczości Brunona Jasieńskiego
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Go to
3. Hybrid Constellations and National Authorship: Prose Fiction by Jaroslav Rudiš (2002–2013) and Olga Martynova (2013)
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
4. Pogranicze jako fakt i kulturowa metafora
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
5. O sobie, innym i Rudolfie, czyli Marian Pankowski i jego ulubiona figura biograficzna
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Go to
6. Sens artykułu 306 Kodeksu postępowania karnego w świetle interpretacji pojawiającej się w praktyce sądowej
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
7. „Moje widzenie rzeczywistości jest nieostre”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
8. Powieść jako zwierciadło przechadzające się po Lagerstrasse
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
9. Leksem błękitny w polskiej prozie (badania korpusowe)
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Go to
10. Autobiografizm jako cecha gatunkowa oraz komunikacyjna literatury popularnej na przykładzie twórczości Joanny Chmielewskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
11. Obce, zrujnowane ciała: melancholia a współczesna proza kobieca
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Go to
12. Nazwy odcieni barwy zielonej w kategorii „proza” Narodowego Korpusu Języka Polskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Go to
13. Das Wort und das Bild. Peter Weiss‘ künstlerische Visionen in seiner frühen Prosa
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Go to
14. Tożsamość zmediatyzowana – iluzja filmowa i procesy deziluzji w prozie Jakuba Żulczyka
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Go to
15. Convicted Nazi lawyer. The case of Gerhard Pchalek in the Gera District Court in 1960
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2020 (29) 2020 Go to
Page