Search

Result: Found records: 21.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wspomaganie controllingu przedsięwzięć budowlanych systemami informatycznymi – wymagania, stan obecny i perspektywy
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
2. Analiza funkcjonalności oprogramowania wspierającego zarządzanie projektami w MSP
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
3. Problem selekcji wariantów programu informatyzacji uczelni publicznej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
4. Zwinne podejście w zarządzaniu przedsiębiorstwem
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
5. Wykorzystanie podejścia Markowitza do minimalizacji ryzyka projektu informatycznego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
6. Integracja metodyki PRINCE2 oraz Scrum przy realizacji informatycznych projektów wytwarzania oprogramowania w e-administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
7. ROLA I ZNACZENIE EWALUACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W PROCESIE ROZWOJU REGIONALNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
8. Skuteczność zarządzania ryzykiem w projektach inwestycyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Go to
9. Inżynieria wartości projektów. Studium przypadku dla projektu budowlanego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
10. Zarządzanie portfelowe jako narzędzie alokacji zasobów finansowych i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie wydobywczym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
11. Efektywne zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Go to
12. Analiza ryzyka w procesie zarządzania projektem budowlanym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
13. Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w sektorze IT – studium przypadku SISMS Sp. z o.o.
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
14. Zarządzanie innowacyjnymi projektami w warunkach współczesnych zmian otoczenia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
15. Kształtowanie struktur organizacyjnych w realizacji projektów partnerskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
16. Dobór i ocena multidyscyplinarnych zespołów roboczych w innowacyjnych projektach na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
17. Model kompetencji kierownika projektu według najnowszych wytycznych IPMA Project ExecellenceBaseline 4.0
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
18. The scope of project management in service companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
19. LUKA KOMPETENCYJNA WŚRÓD KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW W DOBIE GOSPODARKI 4.0
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Go to
20. EWOLUCJA FINANSOWANIA SEKTORA KULTURY NA POZIOMIE REGIONALNYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
21. Aspekty etyczne w zarządzaniu projektami
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Go to
Page