Search

Result: Found records: 8.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Postmodernistyczny konsument a społeczność wokół marki
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
2. Człowiek ponowoczesny jako podstawowy problem nowej ewangelizacji
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
3. Postbürgerliche Parteiprogramme
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Go to
4. Stanowiska teoretyczne w socjologii regionu
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Go to
5. Metafizyka i sekularyzacja - kilka uwag o Gianniego Vattima tezie dotyczącej śmierci Boga
(Analiza i Egzystencja)
52 (2020) 2020 Go to
6. Wyzwania dyplomacji publicznej w epoce ponowoczesnej. Wybrane problemy
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Go to
7. Dwa przypadki kulturowego przekładu Owidiusza: Juliusz Bocheński, Nazo poeta i Christoph Ransmayr, Die letzte Welt
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Go to
8. Life after Postmodernism
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Go to
Page