Search

Result: Found records: 3.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Analiza i ocena proponowanych zmian ustawowego wieku emerytalnego w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
2. Starzenie się ludności a międzynarodowe przepływy kapitału. Implikacje dla Polski
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
3. Starzenie się społeczeństwa europejskiego jako wyzwanie XXI wieku. Casus Polski
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2017 Go to
Page