Search

Result: Found records: 64.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Defence Efficacy in Practice and Competition. A Case Study in Women’s Volleyball
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
2. Analysis of Match Performance of Full-backs from Selected European Soccer Leagues
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
3. Influence of Different Types of Surfaces on the Results of Running Speed Tests in Young Soccer Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Go to
4. Effect of Deer Antler Velvet on Aerobic, Anaerobic and Strength Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
5. Dependence of Aerobic Performance of Athletes on Polymorphism of Genes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
6. Predicting Competitive Swimming Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
7. Collagen gene sequence variants in exercise-related traits
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 1, No. 1/2013 2013 Go to
8. The PPARA gene polymorphism in team sports athletes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 1, No. 1/2013 2013 Go to
9. Short-Term Effects of Elastic Taping on Dancer's Postural Control Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
10. Impact of mergers and acquisitions on sport performance of football clubs in the highest professional league in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Go to
11. Modele biznesowe banków – wyzwania XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
12. Effect of an Educational Program about Game Statistics and a Goal-Setting Intervention in a Community College Women’s Volleyball Team
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Go to
13. Repeated Acceleration Activity in Competitive Youth Soccer
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Go to
14. Użyteczność systemów klasy Business Process Management (BPMS) dla firm sektora MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
15. Wybrane aspekty dotyczące wskaźników efektywności procesów w gospodarce elektronicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
16. Długoterminowe reakcje cenowe na podziały akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
17. Czy większy może więcej? Analiza krótkoterminowych wyników polskich funduszy inwestycyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Go to
18. Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
19. Kalkulacja kosztów zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w jednoetapowym modelu rachunku kosztów działań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Go to
20. Wydajność pracy w Polsce w latach 2000-2013 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
21. Przegląd koncepcji systemów pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Go to
22. Przeszkody w wykonaniu usługi międzynarodowego i krajowego przewozu drogowego towarów
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
23. Pomiar stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu Balanced Scorecard
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
24. Świadczenie pracy bądź usług jako przedmiot wkładu do spółki osobowej
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
25. Innowacje a wyniki przedsiębiorstwa: wybrane aspekty badawcze
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
26. The Impact of Global Financial Crisis on the level of non-performing loans in commercial banks in Kosovo
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Go to
27. Schwerpunkte und Unterschiede bei CSR-Regelwerken. Eine Analyse bekannter Leitlinien zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Go to
28. The Effect of Acute Creatine Supplementation on Fatigue and Anaerobic Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Go to
29. Specyfika świadczenia ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
30. Changes in Aerobic and Anaerobic Performance Capabilities Following Different Interval-Training Programs
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
31. System pomiaru dokonań. Diagnoza rozwiązań stosowanych w polskich przedsiębiorstwach
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Go to
32. Kluczowe czynniki sukcesu jako podstawa pomiaru dokonań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Go to
33. Wpływ polityki Unii Europejskiej na kierunki zmian w polskim systemie edukacji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 2 2016 Go to
34. Wskaźniki efektywności w badaniach nad zaufaniem międzyorganizacyjnym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
35. Zastosowanie narzędzi controllingu operacyjnego w szpitalu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
36. Measuring problems and performance assessing in the capital group
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Go to
37. Zmiana zarządzającego a wyniki finansowe spółki – przegląd wybranych badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Go to
38. Kluczowe mierniki efektywności dla szpitala w perspektywie finansów zrównoważonej karty wyników
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Go to
39. Wykorzystanie sprawozdań finansowych w pomiarze dokonań jednostek sektora publicznego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Go to
40. Mierniki celów i zadań finansowych na potrzeby kontroli zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Go to
41. Balanced scorecard jako narzędzie oceny dokonań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Go to
42. Efektywność własności rodzinnej w dużych podmiotach – przegląd literatury
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
43. Establishing Technical and Tactical Performance Goals for Elite Male Volleyball Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 21, No. 1/2018 2018 Go to
44. Efektywność wybranych funduszy inwestycyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
45. Kokpity menedżerskie i Business Intelligence w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Go to
46. An Assessment of the Quality of Services Offered by the Nałęczów Health Resort And Spa SA
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
47. Innowacyjność polskiej gospodarki a fundusze unijne: czy POIG coś pomógł?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
48. Wpływ systemu zarządzania kapitałem ludzkim i kultury organizacyjnej na behawioralne wyniki pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
49. Importance-Performance Analysis of Ski Destinations in Sweden – Comparison between Two Destinations
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Go to
50. TRANSPORT JAKO DETERMINANT SPRAWNOŚCI MAKROSYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH W SKALI GLOBALNEJ. POLSKA NA TLE GLOBALNYM – ANALIZA PORÓWNAWCZA
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
51. Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu efektywności finansowej organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
52. Evolution of reception efficacy and execution in women’s volleyball according to level of competition – a descriptive study aged from 14-year-old to adult professional players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 27, No. 3/2019 2019 Go to
53. The performance of the SMEs in Poland during and after financial crisis and economic downturn – on the EU-28 background
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
54. Factors determining the efficiency and effectiveness of public e-administration
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
55. Productivity of road freight transport services in Poland an EU
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
56. The Effects of Two Different HIIT Resting Protocols on Children’s Swimming Efficiency and Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 30, No. 2/2020 2020 Go to
57. Growth performance, gut morphometry and innate immune profiles of common carp, Cyprinus carpio juveniles fed diet fortified with Mitracarpus scaber leaves extract and its susceptibility to pathogenic bacteria, Aeromonas hydrophila
(Acta Biologica)
No. 26 2019 Go to
58. Effect of Educational Training on Nutrition and Weight Management in Elite Spanish Gymnasts
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Go to
59. The Emergence of eSports Nutrition: A Review
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Go to
60. The importance of Reaction Time in Athletics: Influence on the Results of Sprint Runs of World Championships Finalists
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 34, No. 2/2021 2021 Go to
61. Newer Perspectives in Lactate Threshold Estimation for Endurance Sports – A Mini-Review
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 35, No. 3/2021 2021 Go to
62. Können Verkehrsunternehmen ohne Gewinn am Markt bestehen?
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 49/2020 2020 Go to
63. A Pilot Study on Italian Eventing Prospective Olympic Horse Riders Physiological, Anthropometrical, Functional and Asymmetry Assessment
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 37, No. 1/2022 2022 Go to
64. 1,000-m Rowing Ergometer Time Trial Performance in Female and Male Collegiate Rowers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 37, No. 1/2022 2022 Go to
Page