Search

Result: Found records: 13.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Defence Efficacy in Practice and Competition. A Case Study in Women’s Volleyball
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako element monitoringu rozwoju lokalnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
3. Model gromadzenia danych monitorowania bezpieczeństwa informacji w organizacji wirtualnej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
4. Monitorowanie strategii rozwoju w świetle delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Go to
5. Rola działu windykacji w procesie wspomagania zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
6. Rachunkowość finansowa i zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Go to
7. Monitorowanie emisji dwutlenku węgla w transporcie morskim jako pierwszy krok w kierunku redukcji emisji GHG z żeglugi
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
8. Ewolucja i monitoring programów inkubacji - doświadczenia zagraniczne i polskie
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
9. Establishing Technical and Tactical Performance Goals for Elite Male Volleyball Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 21, No. 1/2018 2018 Go to
10. Znaczenie monitoringu w kształtowaniu regionalnych produktów sieciowych w turystyce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
11. WPŁYW MONITORINGU TECHNOLOGICZNEGO NA ZACHOWANIE KIEROWCÓW W DROGOWYM TRANSPORCIE TOWAROWYM NA TERENIE UE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
12. Approaches for monitoring the level of providing municipal administrative services electronically (Ukrainian case)
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
13. Protection of the environment against electromagnetic fields – comments and amendments in the law
(Studia Administracyjne)
nr 11 2019 2019 Go to
Page