Search

Result: Found records: 5.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. DIE VERTRIEBENEN-KALENDER UND DEREN ROLLE IM PROZESS DER EINGLIEDERUNG
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
2. Kierowanie i przenoszenie wiadomości przez statki powietrzne w niespójnych sieciach DTN opierając się na informacjach o trasie lotu
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
3. Praktyka informowania o jakości produktów w reklamie telewizyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
4. Jezus Chrystus – centrum chrześcijańskiej wiary w świetle encykliki Lumen fidei
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Go to
5. Wiara a wychowanie
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Go to
Page