Search

Result: Found records: 8.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Word-of-mouth marketing in promoting a small service enterprise on the medical market
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
2. Kompetencje menedżera podmiotu leczniczego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
3. Aktywność marketingowa podmiotów turystyki medycznej Dolnego Śląska w świetle wyników badań jakościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
4. Bezpieczeństwo pacjenta a dostępność do usług zdrowotnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
5. Internetowe zasoby informacji a decyzje klientów usług medycznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
6. Zarządzanie współpracą transgraniczną w ratownictwie medycznym na podstawie badań własnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
7. Kontrakty relacyjne na rynku usług medycznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
8. Tworzenie wartości dla pacjenta gabinetu dentystycznego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Go to
Page