Search

Result: Found records: 9.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. WIEDZA FINANSOWA A ANALFABETYZM KONSUMENCKI NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
2. Wykorzystanie e-usług - społeczne potrzeby i ograniczenia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
3. Edukacja finansowa w Polsce na tle rozwiązań irlandzkich, szwajcarskich i amerykańskich
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
4. Financial literacy in Poland: theoretical framework, research and policy
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Go to
5. Piśmienność mieszkańców Krakowa w pierwszej połowie XIX wieku. Uwarunkowania demograficzne i społeczno-gospodarcze
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
6. Legalizacje dzieci w świetle akt Sądu Pokoju Okręgu Radomszczańskiego w latach 1845–1874
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
7. Financial literacy as a factor of cashless payments development. Results of survey
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
8. Znaczenie wiedzy finansowej gospodarstw domowych we współczesnej gospodarce
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Go to
9. The role of parents in financial literacy of young people
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
Page