Search

Result: Found records: 8.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Współczesne aspekty zarządzania w chmurach komputerowych i biblioteki infrastruktury technologii informatycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
2. ROLA FUNDUSZY UNIJNYCH W ROZWOJU POLSKICH BIBLIOTEK
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
3. Edukacja nieformalna bibliotek publicznych jako czynnik wspomagania procesu studiowania – przykładowe formy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
4. OD BIBLIOTEKI SEMINARYJNEJ DO UNIWERSYTECKIEJ. HISTORIA BIBLIOTEKI WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Go to
5. Apparatus Sigillorum – nieznane źródło do sfragistyki miejskiej Pomorza Zachodniego. Autorstwo, czas i okoliczności powstania
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2020 2020 Go to
6. Katalog biblioteczny Gimnazjum Królewskiego i Miejskiego w Szczecinie : charakterystyka dokumentu w świetle idei Gabriela Naudé i Gottfrieda Wilhelma Leibniza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2020 2020 Go to
7. Inkunabuły dawnej biblioteki gimnazjalnej w Szczecinie − próba odtworzenia zasobu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2020 2020 Go to
8. Jednostki leksykalne z zakresu bibliotekoznawstwa w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod red. Stanisława Dubisza
(Annales Neophilologiarum)
12 (2018) 2018 Go to
Page