Search

Result: Found records: 67.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. WEIBLICHE IDENTITÄTSSUCHE DURCH AUSEINANDERSETZUNG MIT DER AUSSENWELT IN MONIKA MARONS ROMANEN
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
2. Społeczność lokalna na przykładzie Kalisza – ujęcie administratywistyczne
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
3. The Migration and Identity Reconstruction of Temporary Ukrainian Labour Migrants in Poland
(Acta Politica Polonica)
1/2015 (31) 2015 Go to
4. The Scientific Identity of Tourism Research. Polish Views Versus Those of Foreign Academia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
5. Budowa wizerunku wymiaru sprawiedliwości
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
6. ZAGADNIENIE TOŻSAMOŚCI ROSZCZEŃ W SPRAWACH TRANSPORTOWYCH (Uwagi na tle wyroku TSUE z 19 grudnia 2013)
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
7. Językowa kreacja wizerunku władców w średniopolskim piśmiennictwie historiograficznym – przyczynek do badań dyskursu tożsamościowego
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
8. Znaczenie języka narodowego w procesie emancypacji politycznej Walii i Kornwalii na początku XXI wieku
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Go to
9. Partie polityczne w Bretanii: między regionalizmem, autonomią a separatyzmem
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Go to
10. Język narodowy jako instrument mobilizacji politycznej w Walii i Kornwalii na początku XXI w.
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Go to
11. Generativität der Autobiographie am Beispiel von Christa Wolfs „Kindheitsmuster“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
12. Argumenty na rzecz nieredukcyjnego ujęcia tożsamości osobowej
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Go to
13. Ofiara, zły chłopiec, błazen, marzyciel, mnich i wybawiciel – archetypiczne postaci mężczyzn w prozie Krzysztofa Niewrzędy, Dariusza Muszera, Leszka Oświęcimskiego i innych pisarzy emigracyjnych polskiego pochodzenia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
14. Gdańskie transpozycje
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
15. Zaimek odzyskany
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
16. Wietrzenie magazynu niepamięci
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
17. "Opowieść Pielgrzyma" – Ignacego Loyoli projekt autobiograficzny. Kilka uwag o gatunku, narracji, podmiocie i geście egzystencjalnym
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Go to
18. Selfies and the Self
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Go to
19. Między słowem i ciałem1. O somatekstualności "Dzienników z lat osiemdziesiątych" Teodora Parnickiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Go to
20. Gender i (auto)biografia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Go to
21. Teleologiczne źródła samozobowiązania
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
22. Tożsamość współczesnego backpackera – między kontrkulturowością a indywidualizmem
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
23. Zapisać świat, by odnaleźć siebie…, czyli o roli słowa w Gestach Ignacego Karpowicza oraz Kraju bez kapelusza Dany’ego Laferrière’a
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Go to
24. Uniwersytet – wolność – bezinteresowność. Tradycyjny etos i współczesne przemiany tożsamości uniwersytetu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
25. Tygodnik „Ziemia i Morze” (1956–1957) a (od)budowa lokalnej tożsamości
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
26. Trauma dezintegracji i integracji w wymiarze lokalnym na przykładzie powojennego powiatu ełckiego
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Go to
27. Wokół miejsca. Integracja i tożsamość mieszkańców Elbląga i okolic
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Go to
28. Pamiętam, że... O społecznej konstrukcji pamięci mieszkańców miast Ziem Zachodnich i Północnych na przykładzie Wrocławia
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Go to
29. Zastosowanie metod mieszanych we współczesnych badaniach na Ziemiach Zachodnich i Północnych – przykład Żuław i Powiśla
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Go to
30. Szczecin w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Go to
31. Warunki rozwojowe Szczecina w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Go to
32. Socio-political Dimension of the Islamic Umma
(Acta Politica Polonica)
2/2017 (40) 2017 Go to
33. Wstyd, Ja i Duch – antynomie ludzkiej tożsamości. Rozważania nad filozofią człowieka Zygmunta Krasińskiego
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Go to
34. Niemieckie biografie chwili (1946–1948) – próba typologii narracji
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
35. Intymne gry z pamięcią
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
36. Meandry etnicznych i narodowych identyfkacji
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Go to
37. O spotkaniu tożsamości z polityką
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Go to
38. Identyfkacja i tożsamość kulturowa w różnych skalach przestrzennych
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Go to
39. Poczucie tożsamości narodowej Polaków w kontekście zachodnioeuropejskim
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Go to
40. Tworząc miejsce. Dyskurs tożsamościowy a animacja kultury na przykładzie Gdańska, Szczecina i Wrocławia
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Go to
41. Listy słuchaczy do Redakcji Żydowskiej Polskiego Radia w latach 1950–1958 jako przykład egodokumentów
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Go to
42. Tożsamość, performatywność, komunikacja – genderowe aspekty autobiografizmu
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
43. Pop-nostalgie, przekaz religijny a tożsamość nastolatka w świetle współczesnej prozy niemieckiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
44. Dojrzewanie do siebie przez autobiografię
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
45. Pisanie przeszłości. "Wygnańcy" Jana M. Piskorskiego oraz "Między Stettinem a Szczecinem" Jana Musekampa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
46. Biografia w uniwersum kształcenia akademickiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Go to
47. Tożsamość człowieka w relacji z Bogiem w ujęciu Abrahama J. Heschela (The problem of human being’s identity in relationship with God in philosophy of Abraham J. Heschel)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Go to
48. Stany i doświadczenia liminalne w lirykach Piotra/Petera Lachmana
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Go to
49. O czeskiej tożsamości kulturowej, mentalności i duchowości
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Go to
50. Jiddische Sprache als Kulturträger in Polen nach der Schoah
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Go to
51. „[K]orzeni szukam pradziadów / co oplatają trzewia ziemi” – obraz „małej ojczyzny” w lirykach Władysława Grabana
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Go to
52. Emancypacyjne gry, autobiograficzne wyzwania – genologiczne kłopoty. O Grach w Birkenau Agnieszki Kłos
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Go to
53. Poczucie powinności moralnej jako odkrywanie własnej tożsamości w kontekście religijnego milczenia
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Go to
54. Znaczenie koncepcji tożsamości narracyjnej na tle Jürgena Habermasa tezy o kolonizacji świata życia przez system (Identity Problem and the Loss of the Communication Skills)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Go to
55. Nienormatywne pożądanie i problem z tożsamością w autobiograficznej prozie Karla Ove Knausgårda
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Go to
56. Otherwise than Epistemology
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Go to
57. Zakleszczony pomiędzy Wschodem i Zachodem? Tożsamościowe sploty Franka Meislera Streszczenie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Go to
58. Ocena wizerunku miasta – na podstawie opinii mieszkańców Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Go to
59. Polityka tożsamości i wychowanie do demokracji i tolerancji w europejskim modelu państwa prawa wobec wyzwań różnorodności aksjologicznej i kulturowej Europy XXI wieku
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Go to
60. Dusza czyni nas tymi, kim jesteśmy
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Go to
61. Paraboliczne opowieści o ukrywaniu się w szafie: Ta z Hamburga Hanny Krall i Daleko od okna Jana Jakuba Kolskiego
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Go to
62. O interiekcjach kaszubskich w perspektywie leksykograficznej
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Go to
63. Zwischen Verbannung und Heimat. Zum kulturellen Selbstfindungsprozess bei in der Schweiz lebenden Zugewanderten am Beispiel Franco Supinos Erzähltextes "Musica Leggera"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Go to
64. Autentyczność
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Go to
65. La proposta di legge italiana contro l’omofobia: un pericolo per la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà educativa delle famiglie e la tutela dei minori
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Go to
66. In Search of Collective Identity. The Formation of National Consciousness in Julian Ursyn Niemcewicz’s Travels Abroad
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Go to
67. Knowledge and identity construction in medical weblogs: A study of epistemic predicates
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Go to
Page