Search

Result: Found records: 1.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. O możliwości wykorzystania regresji LOESS w analizie szeregów czasowych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Go to
Page