Search

Result: Found records: 3.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Ideologiczne podstawy polskiej geopolityki na przykładzie koncepcji prometejskiej
(Acta Politica Polonica)
2/2014 (28) 2014 Go to
2. Wojna północna (1655-1660) jako casus wczesnonowożytnej geopolityki.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Go to
3. Geopolityka w cieniu swastyki.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Go to
Page