Search

Result: Found records: 5.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Rekonstrukcja koncepcji DFL M.H. Millera z wykładu noblowskiego i paradoksu dźwigniowego T. Berenta
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
2. Finansowanie zobowiązaniami nieodsetkowymi a procesy dźwigniowe – model teoretyczny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
3. O potrzebie modyfikacji koncepcji stopnia dźwigni finansowej w modelu mieszanym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
4. Zmiany warunku działania dźwigni finansowej w gospodarce inflacyjnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
5. Dźwignia wynikająca z finansowania nieodsetkowego – badanie korelacji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Go to
Page