Search

Result: Found records: 86.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Konflikt ról rodzinnych i zawodowych a poczucie satysfakcji z życia
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2015 2015 Go to
2. Regional Strategies for Pro-family Policy in the Care of Rural Child
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
3. Podróżujące rodziny, czyli jak towarzystwo dzieci różnicuje zachowania konsumentów turystów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
4. Czynniki determinujące obsługę klienta w przedsiębiorstwach rodzinnych – wyniki badań
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
5. AUF DEN SPUREN DER ‚NEUEN BÜRGERLICHKEIT‘ IN ARNO GEIGERS ROMAN "ALLES ÜBER SALLY"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
6. Korespondencja Lwa Sapiehy do Radziwiłłów (w latach 1586–1622). Przyczynek do postrzegania na Litwie Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy
(Meluzyna)
nr 2 (3) 2015 2015 Go to
7. Determinanty w strategii funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w procesie sukcesji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
8. O mniej lub bardziej słodkim cukrze, czyli kilka uwag o odpowiedzialności społecznej firm rodzinnych i przedsiębiorstw społecznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
9. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw rodzinnych w świetle dotychczasowych badań oraz wybranych studiów przypadku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
10. Jakość portfela kredytowego przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie wybranych banków spółdzielczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
11. O potrzebie intensyfikacji badań nad strukturami demograficznymi rodzin na ziemiach polskich do początku XX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
12. Demografia rodziny magnackiej w Wielkim Księstwie Litewskim na tle elit zachodnioeuropejskich. Wybrane problemy
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
13. Stan badań nad kobietami w miastach późnośredniowiecznych na ziemiach polskich
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
14. Opieka nad nieletnimi w rodzinach szlacheckich w Koronie w XVII wieku. Zarys problematyki i perspektywy badawcze
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
15. Komputerowa mikrosymulacja sieci krewniaczej a wzorce współmieszkania: rzecz o demograficznych uwarunkowaniach rodziny chłopskiej w okresie staropolskim
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
16. Badania nad rodziną w miastach zaboru pruskiego w XIX i na początku XX wieku. Stan obecny i perspektywy badawcze
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
17. Spis ludności parafii Konopnica z 1760 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Go to
18. The Fan Lifestyle on the Example of Soccer Fans
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Go to
19. Widows and widowers of Poltava in the second half of the 18th century
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
20. Ruchliwość społeczno-zawodowa Żydów i formowanie się gospodarstw żydowskich w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
21. Obst und Rosen: Angelika Reitzers Roman „Wir Erben“ im Blickfeld der (kultur)anthropologischen Literaturwissenschaft
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
22. Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
23. Perspektywy badań nad populacją i rodziną województwa kijowskiego w XVIII wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
24. Current state, problems and trends of development of the Bulgarian hotel industry
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
25. The early Soviet family in the documents of the All-Russia Communist Party Census of 1922
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 1 2016 Go to
26. Ksiądz Kaingba, mój dziadek
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Go to
27. „Głupio żeby tak oddać żonę…” – konstruowanie opieki i męskości przez starych mężczyzn opiekujących się swoimi przewlekle chorymi żonami
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Go to
28. Przegląd typologii przedsiębiorstw rodzinnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
29. Problemy rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej na polskiej wsi (przypadek rolniczej gminy Łowicz)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
30. Intercyza zawarta między Janem Klemensem Branickim a Katarzyną Barbarą Radziwiłłówną jako przykład realizacji strategii rodzinnych magnaterii (1720 r.)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
31. Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 1)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
32. Współczesne aspekty duszpasterskiego wsparcia rodziny na przykładzie wakacyjnych wczasorekolekcji dla rodzin
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Go to
33. Pamiętne uprowadzenie wojska z cieśni bukowińskiej… Stanisława Wincentego Jabłonowskiego – edycja krytyczna Pieśni czwartej poematu
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Go to
34. Ekologia osoby. Relacyjno-społeczne aspekty funkcjonowania dorosłych dzieci lesbijek i gejów
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
35. Current issues in family business management
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
36. Ewangeliczna wartość rodziny w Kościele i świecie według Synodów o Rodzinie
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Go to
37. Nierozerwalność małżeństwa według św. Jana Pawła II na podstawie wybranych dokumentów
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Go to
38. Ludobójstwo w Ponarach – obraz zbrodni w świetle relacji Kazimierza Sakowicza i Heleny Pasierbskiej cz. 2
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Go to
39. Ubogacający wymiar wiary w świetle encykliki Lumen fidei
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Go to
40. Wygładzanie zysków w firmach rodzinnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Go to
41. Efektywność rodzinnych grup kapitałowych notowanych na WGPW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
42. Efektywność własności rodzinnej w dużych podmiotach – przegląd literatury
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
43. „[…] mała apologia pro domo sua […]”. O Domu na Rozdrożu Ewy Bieńkowskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
44. Koszt kapitału własnego w firmach rodzinnych – badania spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
45. The Offer of Tourism And Recreation Business Entities Under Social Programmes on the Example of The Large Family Card
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
46. Nauczanie Papieża Franciszka o małżeństwie i rodzinie w posynodalnej adhortacji Amoris Laetitia w świtle Magisterium Jana Pawła II
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Go to
47. Działalność prorodzinna biskupa profesora Kazimierza Majdańskiego z perspektywy diecezji szczecińsko-kamieńskiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Go to
48. Lifestyle versus a Person’s Life Span
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Go to
49. Zróżnicowanie wyznaniowe a postawy prokreacyjne magnaterii w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
50. Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (cz. 2)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
51. Sieć społeczna wokół Kuriera Warszawskiego na podstawie jego nekrologów z lat 1821–1861
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
52. Prawne problemy początków rejestracji aktów stanu cywilnego w Polsce po II wojnie światowej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
53. Święta Rodzina – żywą ikoną Trójcy Świętej
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Go to
54. Wychowanie katolickie wobec wyzwań współczesności
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Go to
55. Efekty kalendarzowe polskich rodzinnych spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 2 2018 Go to
56. Wpływ reformacji i kontrreformacji na rozwój treści epitafiów Pomorza Środkowego – na przykładzie wybranych dzieł
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Go to
57. Rodzinna przestrzeń a technologie komunikacyjne
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Go to
58. Rodzina a kapitał społeczny. Wybrane problemy teoretyczne i badawcze
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Go to
59. Realizacja funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej rodziny w kontekście niepełnej sprawności kobiety
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Go to
60. Podział obowiązków i władzy w rodzinie wychowującej dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Go to
61. Modele rodziny w reklamach telewizyjnych. Analiza semiotyczna
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Go to
62. Emotions in the context of the end of human life
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Go to
63. Specyfika przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
64. Zarządzanie i nadzór nad firmą rodzinną w kontekście teorii agencji i służebności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
65. Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie w prawie polskim i gruzińskim – wybrane zagadnienia
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2018 (23) 2018 Go to
66. Kapitał społeczny rodziny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw rodzinnych nad ich odpowiednikami nierodzinnymi
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
67. ΟὐΔ´ ἈΡΕΤῊ ΦΙΛΌΤΗΤΟΣ ἈΠΌΠΡΟΘΕΝ – antyczny Kościół wobec kryzysu rzymskiego małżeństwa
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Go to
68. Katecheta wobec ucznia z rodziny dysfunkcyjnej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Go to
69. Volhynian Court Books as a Source for Studying the History of the Ukrainian Noble (Szlachta) Family in the 16th and 17th Centuries
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
70. Jewish Birth and Marriage Registrations in 19th-century Cracow and What They Reveal about the Dynamics of Ritual Marriage
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
71. Family Structures and Population of Craftsman Households in Cossack Ukraine in the Second Half of the 18th Century
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
72. Laboratorium prywatnych konfiguracji. Natalia Gałczyńska w (auto)biografiach rodzinnych Kiry Gałczyńskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Go to
73. The effectiveness of the family capital groups listed on the Warsaw Stock Exchange
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Go to
74. Family firms' performance on the example of large entities in Poland
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Go to
75. The place of living, school and family influence on the pattern of physical activity and sedentary behavior of adolescents: a cross sectional study
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 27, No. 3/2019 2019 Go to
76. Moralność małżeńsko-rodzinna w ujęciu uczniów szkół średnich i uczelni wyższych w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Studium socjologiczno-pastoralne
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
77. Wartość doświadczenia osób starszych dla rozwoju ludzi młodych w nauczaniu papieża Franciszka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Go to
78. Population of Wieliczka in 1788 — Household Size and Structure
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
79. An Unknown Census of the Population of Przemyśl from mid-1918
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
80. Kulturorientierte Betrachtungen des Familienbildes in der österreichischen Prosa der Gegenwart
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Go to
81. Meaning under the threat of paradox on two fronts
(Analiza i Egzystencja)
50 (2020) 2020 Go to
82. Neoliberalna prywatyzacja dyskursu publicznego – rodzina w obliczu przemian potransformacyjnych
(Nowa Krytyka)
42 rok 2019 2019 Go to
83. Rodzina „sanktuarium” życia w obliczu współczesnych zagrożeń w świetle Evangelium Vitae Jana Pawła II
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Go to
84. Kryzys wychowania w wartościach i jego konsekwencje – analiza zjawiska na przełomie XX i XXI wieku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Go to
85. Shared custody configuration in Spanish law
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2020 (32) 2020 Go to
86. Edukacja społeczna w pisarstwie François Mauriaca na podstawie powieści "Le Noeud de vipères" i "Le Sagouin"
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Go to
Page