Search

Result: Found records: 4.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEJ DETERMINANTY W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
2. Wpływ energetyki wiatrowej na wartość operatora systemu dystrybucji energii elektrycznej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
3. Wycena kapitału społecznego w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Go to
4. Szacowanie wartości przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży telekomunikacyjnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Go to
Page