Search

Result: Found records: 36.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Selected aspects of statistical analyses in sport with the use of STATISTICA software
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 3, No. 3/2013 2013 Go to
2. The forms of government and the typology of political regimes in Ukrainian socialist-oriented political thought of Western Ukraine in the interwar period of the 20th century
(Acta Politica Polonica)
2/2015 (32) 2015 Go to
3. Zastosowanie cross-dockingu w logistyce dystrybucji na przykładzie firmy InPost
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
4. Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
5. Tradycyjne i nowoczesne kanały dystrybucji wykorzystywane w procesie świadczenia usług ubezpieczeniowych dojrzałym konsumentom
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
6. Handel hybrydowy w umacnianiu pozycji rynkowej supermarketów w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
7. E-logistyka dystrybucji a czynnik ludzki w procesie kształtowania wartości marki – ujęcie praktyczne
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
8. Dopasowanie rozkładów teoretycznych do empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
9. Przeobrażenia sieci dystrybucji biletów miejskiego transportu zbiorowego w procesach wdrażania elektronicznych systemów poboru opłat
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
10. BADANIE ZGODNOŚCI EMPIRYCZNYCH WARTOŚCI NORMATYWNYCH DLA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH NA RÓŻNYCH POZIOMACH AGREGACJI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
11. Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
12. Wybrane aspekty strategii marketingowej dystrybutora zdrowej żywności – studium przypadku sklepu Słoneczko w Łodzi
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
13. Nieformalne kanały dystrybucji dóbr kulturowych w internecie
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Go to
14. A tale of conquest and crisis: invasion history and status of the American mink (Neovison vison) in Iceland
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
15. Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
16. ZNACZENIE BODŹCÓW CENOWYCH DLA EFEKTÓW MIGRACJI KLIENTÓW DO KANAŁU INTERNETOWEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
17. Ludność parafii Trzcianne w świetle spisu wiernych z 1843 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
18. Nowy algorytm podziału dotacji dla uczelni. Szanse i zagrożenia dla publicznych uczelni zawodowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
19. Wartość dla klienta wielokanałowego czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
20. Rozmieszczenie ludności powiatu proszowickiego pod koniec XVIII wieku na podstawie spisów Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Go to
21. Wybrane instrumenty marketingu usług agroturystycznych na Roztoczu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
22. Zarządzanie procesami logistycznymi z wykorzystaniem koncepcji lean na przykładzie C-L Sp. z o.o.
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
23. Marketing innovation in the modern distribution channel with use of own brand
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
24. Sale and distribution of traditional and regional food in Poland and EU – a benchmark study
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
25. Influence of the kurtosis value on the result of goodness of fit test for the daily rate of return on selected WIG20 and WIG30 companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
26. Analysis of the distribution system construction company offering the service of distribution of fertilizer
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
27. Similarity of the European Union countries in terms of graduates’ fields of education
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
28. Spa services distribution and spa specialization in Eastern Poland spa communes
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
29. Investment risk in WIG30 bank sector stocks – assessment of the applicability of theoretical measurement methods
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
30. Economic opportunities of radio-frequency identification technology usage in power distribution sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
31. Estimation of the distribution of α-stable return rates of stock market indices based on the criterion of minimization of chi-square statistics
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
32. Scanning electron microscopic observation of Acarothrix grandocularis (Acari, Halacaridae) and notes on the species of the genus Acarothrix
(Acta Biologica)
No. 26 2019 Go to
33. New record of Thecacineta calix (Ciliophora, Suctorea) from Florida coast, Gulf of Mexico
(Acta Biologica)
No. 27 2020 Go to
34. Policzalność i niepoliczalność sprawiedliwości dystrybucyjnej w kontekście medycznym i pandemicznym
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Go to
35. “Reverse distribution chain” in public pharmacies in decisions of the Supreme Administrative Court
(Studia Administracyjne)
nr 12 2020 2020 Go to
36. New reports of sessile ciliates from Amsterdam, The Netherlands
(Acta Biologica)
No. 28 2021 Go to
Page