Search

Result: Found records: 4.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Uzasadnienie i propozycja projektu przepisów karnych mających na celu zwalczanie obrotu tak zwanymi dopalaczami przez jednostki samorządu terytorialnego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2018 (22) 2018 Go to
2. Wytwarzanie lub obrót dopalaczami jako czyn z art. 165 § 1 pkt 2 k.k.
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2018 (22) 2018 Go to
3. Artykuł 160 k.k. jako (potencjalny) środek walki z niektórymi spośród społecznie niepożądanych zachowań związanych z dopalaczami
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2018 (22) 2018 Go to
4. Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej użyciem środków zastępczych jako przykład możliwej reakcji prawa cywilnego na obrót tak zwanymi dopalaczami
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2018 (22) 2018 Go to
Page