Search

Result: Found records: 9.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Komunia Święta na sposób Wiatyku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
2. Risk of probable incidents during railways transport
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
3. The Dangerous Age: Polish Reception of Karin Michaëlis’s Feminist Bestseller
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Go to
4. Istota modelowania hierarchicznego na potrzeby przewozów ładunków niebezpiecznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
5. Notifications to food from European Union countries in the rasff
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
6. Artykuł 160 k.k. jako (potencjalny) środek walki z niektórymi spośród społecznie niepożądanych zachowań związanych z dopalaczami
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2018 (22) 2018 Go to
7. TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY ASPEKT PRZEŁADUNKU WYSOKOTEMPERATUROWEJ SMOŁY WĘGLOWEJ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA X NA TERENIE PORTU MORSKIEGO SZCZECIN
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
8. Products dangerous for consumers imported from China in RAPEX notifications
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
9. Notifications of dangerous products from European Union countries in the RAPEX as an e-service
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
Page