Search

Result: Found records: 1.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. ROLA KULTURY ORGANIZACYJNEJ W KSZTAŁTOWANIU EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
Page