Search

Result: Found records: 11.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Obciążenie podatkiem u źródła usług niematerialnych nabywanych od podmiotów zagranicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Go to
2. Efektywne obciążenie podatkiem dochodowym małych podatników
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Go to
3. Stawka podatku dochodowego jako instrument wspierania małych przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
4. Czynniki kształtujące dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce na tle państw Unii Europejskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 1 2016 Go to
5. Wpływ sytuacji gospodarczej na alokację podatku dochodowego w przedsiębiorstwach w zakresie aktywów z tytułu podatku odroczonego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 2 2016 Go to
6. Obciążenia podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na Ukrainie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 2 2016 Go to
7. Depreciation in the Polish Income Tax System
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Go to
8. Wybrane zagadnienia harmonizacji podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Go to
9. Contemporary tax depreciation
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Go to
10. WSPÓŁDZIELENIE KOSZTÓW USŁUG NIEMATERIALNYCH W SPÓŁKACH POWIĄZANYCH – OGRANICZENIA PODATKOWE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Go to
11. Tax on revenue from buildings after the latest amendment: characteristics and doubts
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2020 (29) 2020 Go to
Page