Search

Result: Found records: 6.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe na czas określony
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2015 (9) 2015 Go to
2. Zakres ochrony utworu naukowego – znaczenie wyodrębnienia formy oraz treści
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
3. Prawa pokrewne wydawców czasopism naukowych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
4. Czy jest miejsce na harmonizację pojęcia utworu? Parę słów o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
5. Indywidualny charakter utworu jako przesłanka ochrony prawnoautorskiej dzieła technicznego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
6. Wizualizacje projektów architektonicznych jako przedmiot prawa autorskiego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
Page