Search

Result: Found records: 3.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Epidemia cholery w Krakowie w 1866 roku. Analiza demograficzna i przestrzenna
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
2. Uwarunkowania i przebieg epidemii cholery w guberni mohylewskiej w 1848 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
3. The Register of the Dead from Cholera in Vilnius Pohulanka Hospital in 1831 as a Source for Demographic and Social Studies
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
Page