Search

Result: Found records: 10.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Systemy telematyczne jako wsparcie zarządzania flotą pojazdów w transporcie drogowym – studium przypadku
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
2. The Development of Supply Chains in the Refrigerated Cargo Freight from Spain to Poland
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Go to
3. The Role of Air Transport in Handling the Polish Foreign Trade Contra Worldwide Trends
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Go to
4. Sprawność funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce w warunkach działania mechanizmów gospodarki rynkowej. Aspekty kooperacji i konkurencji
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
5. Development stages of comprehensive service for perishable cargo at seaports
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Go to
6. Istota modelowania hierarchicznego na potrzeby przewozów ładunków niebezpiecznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
7. KONKURENCYJNOŚĆ CIĘŻAROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO POLSKI NA RYNKU PRZEWOZÓW MIĘDZYNARODOWYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
8. Ubezpieczenie cargo w przewozach morskich
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
9. TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY ASPEKT PRZEŁADUNKU WYSOKOTEMPERATUROWEJ SMOŁY WĘGLOWEJ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA X NA TERENIE PORTU MORSKIEGO SZCZECIN
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
10. Recognizing early warning signs in transportation services
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
Page