Search

Result: Found records: 21.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wiek przedsiębiorstwa jako mikroekonomiczna determinanta struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
2. Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce – badania empiryczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
3. Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a strukturą źródeł finansowania
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
4. Struktura kapitału w małopolskich spółkach giełdowych i jej wpływ na ich wyniki
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
5. Formy ochrony własności intelektualnej a struktura kapitału
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
6. Wyznaczanie maksymalnej pojemności zadłużeniowej – aspekty teoretyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
7. Motywy decyzji o zadłużeniu przedsiębiorstw. Wyniki badań polskich spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
8. Mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw budowlanych na przykładzie spółek giełdowych - wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Go to
9. Determinanty decyzji o emisji i wykupie akcji w polskich spółkach giełdowych. Wyniki badania ankietowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
10. Struktura aktywów spółki a struktura kapitału w połączeniach polskich jednostek gospodarczych w latach 2002–2013
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
11. Efektywność strategii finansowania działalności spółdzielni mleczarskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
12. Zadłużenie a działalność innowacyjna w małych i średnich przedsiębiorstwach
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
13. Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
14. Efekt dźwigni finansowej jako sposób na podwyższenie stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
15. Struktura kapitałowa spółek z sektora MSP na rynku NewConnect w latach 2010–2013
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Go to
16. Zróżnicowanie struktury kapitału oraz jej determinant w spółkach kapitałowych według wybranych działów klasyfikacji NAICS
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
17. Determinanty struktury kapitału według wybranych działów klasyfikacji NAICS – ujęcie modelowe dla spółek kapitałowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
18. Finansowanie nieodsetkowe polskich przedsiębiorstw – analiza sektorowa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
19. The importance of commercial credit for business in Portugal
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Go to
20. The role of capital structure in the U.S. enterprises – the case of Californian small businesses
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
21. Optimizing the capital structure of the U.S. small businesses in the midst of the financial crises – the case of California
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
Page