Search

Result: Found records: 3.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Kościół Ducha kontynuacją Wcielenia Chrystusa o. prof. dr. hab. Andrzeja A. Napiórkowskiego OSPPE, ss. 232
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
2. Ks. Edward Walewander, Człowiek i książka, Wydawnictwo Liber Duo, Lublin 2020, ss. 262
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
3. W służbie wspólnoty Kościoła. Ks. Edward Sienkiewicz i jego dzieło
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
Page