Search

Result: Found records: 32.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organizacje non profit
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
2. Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów – badanie międzynarodowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
3. Elektroniczne komunikowanie publiczne jednostek samorządu terytorialnego w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
4. Portale społecznościowe jako element społeczeństwa informacyjnego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Go to
5. Polski komiks autobiograficzny
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
6. Mówi Świetlicki
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
7. Ojciec odchodzi
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Go to
8. Uwarunkowania sukcesu debiutu giełdowego na przykładzie Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Go to
9. Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
10. Znaczenie ksiąg rachunkowych w określaniu podstawy opodatkowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 (87) cz. 2 2017 Go to
11. Księga Liczb jako końcowy etap w redagowaniu Pięcioksięgu?
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
12. W trosce o wizerunek rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Go to
13. Marka a wartość przedsiębiorstwa na przykładzie polskich spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
14. Wykorzystanie modelu RKRV do identyfikacji przewartościowania akcji na przykładzie GPW
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Go to
15. The role of genesis account of creation in the development of monogamy in the Old Testament and its reception in the early Church
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Go to
16. I wojna światowa w świetle egodokumentów zawartych w wybranych księgach pamięci
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Go to
17. Kadysz za zgładzone miasto
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
18. Instytucjonalne ograniczenia rozwoju dóbr informacyjnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Go to
19. Volhynian Court Books as a Source for Studying the History of the Ukrainian Noble (Szlachta) Family in the 16th and 17th Centuries
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
20. Katolicka społeczność Gdańska w świetle ksiąg metrykalnych z drugiej połowy XVIII wieku. Nowe spojrzenie na przemiany demograficzne w wielowyznaniowym, protestanckim ośrodku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
21. Responsiveness of hotel websites: an example from Rzeszów and its surroundings
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
22. The Book of Revenue and Costs – Evolution of the Simplified Form of Record
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Go to
23. Jan Okoń, "Wychowanie do społeczeństwa w teatrach szkolnych jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów", Kraków 2018
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Go to
24. Teoria komparatystyki wobec nowych zjawisk w humanistyce.
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Go to
25. Czy wędrówka Teracha z Ur do Charanu posiada elementy lunarne? Analiza egzegetyczna Rdz 11,27–32
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Go to
26. Shimon Samet and the Gap in the Story
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Go to
27. Polsko-ukraińskie związki mieszane w Przemyślu według greckokatolickich rejestrów zapowiedzi przedślubnych z lat 1913–1924
(Przeszłość Demograficzna Polski)
43, 2021 2021 Go to
28. The Book of Judith in the Works of Clement of Alexandria and Origen
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
29. Kościół Ducha kontynuacją Wcielenia Chrystusa o. prof. dr. hab. Andrzeja A. Napiórkowskiego OSPPE, ss. 232
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
30. Ks. Edward Walewander, Człowiek i książka, Wydawnictwo Liber Duo, Lublin 2020, ss. 262
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
31. W służbie wspólnoty Kościoła. Ks. Edward Sienkiewicz i jego dzieło
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
32. Nasi instruktorzy. Uwagi o autorach i wydawcach poradników twórczego pisania
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (17) 2021 2021 Go to
Page