Search

Result: Found records: 45.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Problem konstytucyjnych norm programowych dotyczących ochrony środowiska na tle wybranych regulacji ustawowych
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2015 (11) 2015 Go to
2. Autorytet króla w traktacie De institutione regii pueri
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Go to
3. Kariera polityczna w kontekście różnych kryteriów przywództwa we władzach miejskich
(Acta Politica Polonica)
3/2015 (33) 2015 Go to
4. Oportunizm a prawa autorskie na przykładzie sieci Bittorrent
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
5. Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
6. Metody działań organów bezpieczeństwa wobec duchowieństwa i wiernych Kościoła rzymskokatolickiego w województwie koszalińskim w latach 1950-1975
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
7. Polski samorząd województwa po Traktacie Lizbońskim – analiza politologiczna i prawna
(Acta Politica Polonica)
1/2012 (25) 2012 Go to
8. Wykładnia logiczna artykułu 199a ustawy Ordynacja podatkowa
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
9. Vergangenheit und Gegenwart in der Deutschschweizer Literatur – zwei Sammelbände von einem internationalen Forscherteam
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
10. Władztwo zadaniowe gminy w postępowaniu z odpadami komunalnymi w gminie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
11. PUBLICZNOPRAWNY MODEL OCHRONY KONKURENCJI W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
12. Muzyka generowana przez programy komputerowe (computer-generated music) jako przedmiot prawnoautorskiej ochrony w doktrynie i prawie polskim oraz doktrynie i prawie krajów anglosaskich
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
13. Od autora do tłumacza i z powrotem. Uwagi na marginesie Rolanda Barthes’a
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
14. Ofiara, zły chłopiec, błazen, marzyciel, mnich i wybawiciel – archetypiczne postaci mężczyzn w prozie Krzysztofa Niewrzędy, Dariusza Muszera, Leszka Oświęcimskiego i innych pisarzy emigracyjnych polskiego pochodzenia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
15. Analiza kar nałożonych przez KNF na spółki notowane na GPW za nieprawidłowości w zakresie pomiaru utraty wartości aktywów
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Go to
16. Globalny wymiar nieautoryzowanego kopiowania dóbr informacyjnych
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
17. Copyright trolling a problem egzekwowania praw autorskich w erze Internetu
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Go to
18. Autorytaryzm akademicki, jego źródła, przejawy i (niektóre) konsekwencje; perspektywa realizmu krytycznego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
19. Sharing economy – wyzwania społeczno-ekonomiczne dla lokalnej polityki turystycznej. Przypadek Barcelony
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
20. Postawa skromności – czynnik dynamizujący rozwój naukowy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
21. Założenia aksjologiczne autorskoprawnej ochrony twórczości w świetle rozwoju sztucznej inteligencji
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
22. Problem elementów twórczych w utworze technicznym – na tle przypadku plagiatu pracy magisterskiej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
23. Twórca utworu naukowego w orzecznictwie sądów ubezpieczeń społecznych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
24. „A TY ZOSTANIESZ ZE MNĄ. ZGODZIŁAM SIĘ...” – CODZIENNOŚĆ ZWIĄZKÓW POLSKO-NIEMIECKICH W LATACH 1945–1950 NA POMORZU ZACHODNIM1
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
25. Современные императивы и приоритеты развития конкурентоспособности налоговой системы Украины
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 2 2016 Go to
26. Kreowanie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd gminny (na przykładzie miasta Żagania)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
27. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa banków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
28. Nowy obowiązek sprawozdawczy samorządów w zakresie podatków lokalnych (cz. 1)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
29. Autorzy
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Go to
30. Wpływ funkcjonowania nieautoryzowanych kanałów dystrybucji na branżę filmową
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
31. Ochrona twórczości pracowniczej na gruncie prawa własności przemysłowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
32. Autorzy
(Meluzyna)
nr 1 (8) 2018 2018 Go to
33. Podkradania. O książce Nieuchronny plagiat Macieja Jakubowiaka
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Go to
34. Zarys sytuacji prawnej współtwórcy utworu audiowizualnego
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2019 (25) 2019 Go to
35. Techniki uwierzytelniania biometrycznego dla realizacji usług drogą elektroniczną
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
36. Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla budżetu państwa w zakresie ceł pobieranych przez organy Służby Celno-Skarbowej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Go to
37. Dopuszczalność dokonywania zmian w budżecie przez zastępcę wójta (burmistrza, prezydenta) urzędu gminy (miasta) – analiza rozstrzygnięć wojewódzkich sądów administracyjnych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Go to
38. Notifications of dangerous products from European Union countries in the RAPEX as an e-service
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
39. Religious instruction in Polish public schools in light of universal and European standards
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Go to
40. Religious instruction in Polish public schools in light of universal and European standards
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Go to
41. The lifting of “pontifical secrecy” and the relationship between the state and Church systems of justice in the subject matter of sex offences against minors
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2020 (29) 2020 Go to
42. The legal situation of financial market participants in the context of the amendment of the Act on Trading in Financial Instruments
(Studia Administracyjne)
nr 12 2020 2020 Go to
43. Eventy jako sposób przyciągania mieszkańców i turystów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Go to
44. Autobiograficzne narracje zebrane. O kategorii współautorstwa w tle
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Go to
45. Wyłączenie pracownika organu w niemieckim postępowaniu administracyjnym
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2021 (36) 2021 Go to
Page