Search

Result: Found records: 10.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Optimization of the Effort Preparation Process Among the Short Track Female Competitors in a Year Cycle
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
2. STOPIEŃ ZŁOŻONOŚCI KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W RELACJI DO PROCESU ADAPTACJI STRUKTURY ZATRUDNIENIA W REGIONACH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
3. Towards project communication management patterns
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Go to
4. Bogosian kontra Bogosjan1, czyli Eric Bogosian po polsku
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
5. Szanse i zagrożenia emancypacji poprzez edukację w szkole wyższej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
6. Między przetrwaniem a przemianą. Szkoła wyższa wobec fundamentalnej aporii .
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
7. Development of Social Capital in the Situation of Migration Intensification
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Go to
8. Przekład hipertekstowy. Teoria i praktyka
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Go to
9. Wpływ kryzysu gospodarczego z 2008 roku na sektor meblarski w Polsce i Włoszech oraz czynniki adaptacji firm do sytuacji rynkowej
(Europa Regionum)
t. 37 2018 2018 Go to
10. Fénelon czy Naruszewicz? Inspiracje i nawiązania w powieści Leszek Biały, książę polski Michała Dymitra Krajewskiego
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Go to
Page