Search

Result: Found records: 9.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. „O chłopskich wojnach nie śpiewa się pieśni”. Wizerunek chłopa w szwedzkich źródłach narracyjnych XIV i XV stulecia. Zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Go to
2. Zróżnicowanie działań w zakresie zarządzania wiekiem
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
3. Wojna północna (1655-1660) jako casus wczesnonowożytnej geopolityki.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Go to
4. Problemy w Relacjach Gospodarczych Między Polską a Szwecją w XVIII wieku.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Go to
5. Próby ożywienia polsko-szwedzkiej wymiany handlowej w ostatnich latach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Go to
6. Polityczne i Gospodarcze Aspekty relacji polsko-szwedzkich w latach 1945-1989.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Go to
7. The Swedish Trade Union, Swedish Society and Polish Pro-independence Emigration in Sweden Toward the Independent Self-governing Trade Union Solidarity and the Democratic Opposition in the Polish People's Republic in the Years 1980-1990.
(Studia Maritima)
Vol. 27/1 2014 2014 Go to
8. THE POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH AND ITS INHABITANTS DURING THE GREAT NORTHERN WAR IN GENERAL MAGNUS STENBOCK’S OPINION
(Studia Maritima)
Vol. 31 2018 2018 Go to
9. „Pamięć, która jest trwalsza od prochów…” – rzecz o Annie Wazównie i mowie Martina Opitza jej poświęconej
(Meluzyna)
nr 2 (9) 2018 2018 Go to
Page